slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Hledat
Navigace: Měděné nářadí > Nedotýkej se mne železem

Nedotýkej se mne železem

/vzkaz matky Země/ 

Úvod 


  Někdy kolem roku 2 000 jsem si pořídil detektor kovů a začal se s ním toulat po lesích 

Vysočiny. Brzy jsem zjistil, jak velké množství kovových předmětů, především

železných, se nachází v zemi a to i na místech, kde by to nikdo nečekal.

Postupně jsem začal cítit, že železo přírodě vadí a na vnitřní popud jsem je začal

odvážet do sběrného dvora.

Dlouhodobý pobyt v přírodě člověka učí větší vnímavosti, otvírá intuici a vnímání

širších souvislostí. Postupně jsem si začal uvědomovat i to, že pociťuji sílící nechuť k

obdělávání půdy na své zahradě. Nejdřív jsem nechápal proč, když práce na zahradě

vždy patřila k mým nejoblíbenějším činnostem. Postupně mi došlo, že Zemi vadí

železné nářadí, že jí z nějakého důvodu škodí.

Zřejmě to souvisí se zvyšujícími se vibracemi a změnami v magnetickém poli Země.

Proto doporučuji odstranit ze zahrádek všechny železné přeměty a případně i

prohledat půdu pomocí detektoru a odstranit z ní všechny nalezené kovové předměty.

Když jsem začal pátrat po neželezném nářadí na obdělávání půdy, zjistil jsem,

že je u nás prakticky nedostupné, nebo příliš drahé. Proto jsem se rozhodl nechat

si vyrobit bronzové nářadí na obdělávání půdy nejdříve pro sebe a pak tuto možnost

nabídnout i ostatním, podobně vnímajícím lidem.

                                                               Slávek Popelka

 

Doba železa a rzi končí....


Železo má samo o sobě energii, která není pro člověka příznivá... Kromě toho má schopnost negativní energii přitahovat a zesilovat.

Doba, která nyní začíná, se bude m.j. vyznačovat tím, že lidé budou ze svého okolí   odstraňovat předměty vyrobené ze železa. Postupně se budou mnohé výrobky doposud zhotovované ze železa nahrazovat jinými, vyrobenými z bronzu, mědi, stříbra.....

Rozhodně bychom neměli používat železné lžičky a příbory, spát v posteli obsahující železné součástky, žít v domě kde jsou traverzy ze železa... atd.

 

 

další nabídka - přístroje na odstanění nepříznivého vlivu geopatogenních zón:     www.alcyone-popelka.cz

 
© medenenaradi.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma