slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Hledat

Měděné nářadí

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Železné nářadí, používané několik posledních staletí k obdělávání půdy, narušuje přirozený zemský magnetismus. Navíc mikročástečky železa, které se z něho dostávají do půdy mění elektromagnetické poměry v ornici, půda se pak vysušuje a znehodnocuje, ztrácí humus. Na takto narušené půdě, poničené ještě používáním chemikálií a umělých hnojiv, vyrůstají oslabené rostliny, které pak mají vliv na zmenšení životní síly a odolnosti svých konzumentů - lidí i zvířat. 

Alespoň na své zahrádce či políčku začněme používat neželezné nářadí, nejlepší je k obdělávání půdy měď, resp. její slitiny /měď je příliš měkká, měděným nářadím se dá obdělávat jen kyprá půda bez kamení/. Toto nářadí nejen že nenarušuje magnetické siločáry země, ale do značné míry půdu i uzdravuje. Čím vyšší je obsah mědi v nářadí, tím výraznější je ozdravný účinek na půdu. Výnosy na pozemku obdělávaném např. bronzovým nářadím se během 1 - 2 sezón zvýší min. o 1/3, rostliny jsou pak zdravější a odolnější.

Něco obdobného jako při obdělávání půdy železným nářadím se děje, když krájíme ovoce, zeleninu či jinou "živou" potravu železným nožem. Dochází nejen k narušení přirozeného magnetického pole plodin, ale i ke ztrátě značné části vitaminů a enzymů. Také železná lžička a příbory nepříznivě působí na své uživatele, každý jejich dotyk bere část tělesného magnetismu /energie/, oslabují nás.... .Lidé dřívějších staletí zřejmě dobře věděli, proč používají stříbrné lžíce a jídelní náčiní /ti chudší jedli dřevěnými lžícemi/.Místo železných nožů je vhodné používat keramické, popř. ze slitin mědi či stříbra. 

                                                                                                                                                                      Slávek Popelka

Další nabídka   www.Alcyone-Popelka.cz

 

 

  

 

 

 

 

 

 
© medenenaradi.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma